MASARYKŮV ÚSTAV
VYŠŠÍCH STUDIÍ
ČVUT V PRAZE
Mentor koučink

PŘIHLÁŠKA DO PROGRAMU
Osobní údaje:
Jméno: * Příjmení: *
Titul: Titul za jménem:
Datum narození: * DD.MM.RRRR Rodné číslo: *
Místo narození: * Státní příslušnost: *
Pohlaví: *
Studium na vysoké škole:
Vysoká škola: Rok absolvování:
Trvalé bydliště:
Ulice: * Město: *
Psč: *
Korespondenční adresa a kontaktní údaje:
Jméno: * Příjmení: *
Titul:
Telefon: * E-mail: *
Firma: Ulice: *
Město: * Psč: *
:
Vyplnění následujících informací je nepovinné:
Vaše současná pozice:
Celé jméno Vašeho současného zaměstnavatele:
Poskytnutím údajů v této přihlášce do programu Mentor koučink souhlasím se zpracováním mých osobních údajů a jejich zařazením do databáze posluchačů Masarykova ústavu vyšších studií. S údaji bude nakládáno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění.