MASARYKŮV ÚSTAV
VYŠŠÍCH STUDIÍ
ČVUT V PRAZE
Prezentační dovednosti s rodilým mluvčím

PŘIHLÁŠKA DO PROGRAMU
Přihlašování bylo ukončeno !