MASARYKŮV ÚSTAV
VYŠŠÍCH STUDIÍ
ČVUT V PRAZE
Kurz osobního rozvoje

PŘIHLÁŠKA DO PROGRAMU
Kapacita kurzu je již naplněna !