MASARYKŮV ÚSTAV
VYŠŠÍCH STUDIÍ
ČVUT V PRAZE
Kurzy anglického jazyka

PŘIHLÁŠKA DO PROGRAMU
Osobní údaje:
Jméno: * Příjmení: *
Titul: Titul za jménem:
Datum narození: * DD.MM.RRRR Rodné číslo: *
Místo narození: * Státní příslušnost: *
Pohlaví: *
Trvalé bydliště:
Ulice: * Město: *
Psč: *
Korespondenční adresa a kontaktní údaje:
Jméno: * Příjmení: *
Titul:
Telefon: * E-mail: *
Firma: Ulice: *
Město: * Psč: *
Napište kód kurzu (např. AV05), o který máte zájem, nebo svoji jazykovou úroveň.:
Vyberte typ kurzu, o který máte zájem.:
 General English
 Přípravný kurz k standardizované zkoušce
 Speak Better English
Poskytnutím údajů v této přihlášce do programu Kurzy anglického jazyka souhlasím se zpracováním mých osobních údajů a jejich zařazením do databáze posluchačů Masarykova ústavu vyšších studií. S údaji bude nakládáno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění.