MASARYKŮV ÚSTAV
VYŠŠÍCH STUDIÍ
ČVUT V PRAZE
Standardizovaná zkouška JASPEX

PŘIHLÁŠKA DO PROGRAMU
Osobní údaje:
Jméno: * Příjmení: *
Titul: Titul za jménem:
Datum narození: * DD.MM.RRRR
Místo narození: * Státní příslušnost: *
Pohlaví: *
Trvalé bydliště:
Ulice: * Město: *
Psč: *
Korespondenční adresa a kontaktní údaje:
Jméno: * Příjmení: *
Titul:
Telefon: * E-mail: *
Firma: Ulice: *
Město: * Psč: *
Termín písemné části standardizované zkoušky (vyberte z vypsaných termínů):
Ve formátu DD.MM.RRRR
Vyberte jazyk a úroveň standardizované zkoušky:
 Angličtina JASPEX 100 - A1
 Angličtina JASPEX 200 - A2
 Angličtina JASPEX 300 - B1
 Angličtina JASPEX 400 - B2
 Angličtina JASPEX Final Exam - C1
 Němčina JASPEX 100 - A1
 Němčina JASPEX 200 - A2
 Němčina JASPEX 300 - B1
 Němčina JASPEX 400 - B2
 Němčina JASPEX Abschlussprüfung - C1
 Čeština A1
 Čeština A2
 Čeština B1
 Čeština B2
 Čeština C1
Poskytnutím údajů v této přihlášce do programu Standardizovaná zkouška JASPEX souhlasím se zpracováním mých osobních údajů a jejich zařazením do databáze posluchačů Masarykova ústavu vyšších studií. S údaji bude nakládáno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění.